n
n n
n
n  
n
 
n  
n
n
n  
n
n
n  
Przedsiębiorstwo Robót Geodezyjnych n
n
 

Budynki w tzw. "ostrej granicy":

Wymóg stosowania przepisów § Nr Nr 37 i 38 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, (Dz. U. Nr 38, z 2001 r, poz454), w przypadku inwentaryzacji budynków posadowionych w tzw. „ostrej granicy”, w sytuacji gdy wyniki pomiarów wykazują odległość krawędzi tego budynku większą od 15 cm w stosunku do granicy ewidencyjnej działki, uważam za powstały w wyniku błędnej interpretacji prawa i nie zgadzam się z nim. Stoję na stanowisku, że wymóg ten, powstały w związku z wewnętrznym zarządzeniem ODGIK w W-wie, (wytyczne), nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa, został zbudowany na fałszywym założeniu, że ewidencja gruntów i budynków jest naszpikowana błędami. Powoływanie się przy tym na § Nr Nr 37 i 38 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 454) odbierać wypada jako manipulację mającą na celu dokonywanie zmian w ewidencji gruntów przy okazji różnego rodzaju opracowań geodezyjnych, nie koniecznie do tego się nadających. Zapomina się przy tym, że przywołane paragrafy odnoszą się do czynności zakładania ewidencji gruntów i budynków, a nie np. inwentaryzacji powykonawczej budynków, której obowiązek wykonywania wynika przede wszystkim z prawa budowlanego i przepisów do tego prawa szczegółowych. Koniecznym wydaje się tu przypomnienie, że listę zamkniętą postępowań, w oparciu o które można sporządzać dokumentację geodezyjną, do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków zawiera § 36 przedmiotowego rozporządzenia. Pozostaje więc pytanie, czego ma szukać geodeta przy okazji inwentaryzacji budynków w archiwach innego rejestru państwowego tj. ksiąg wieczystych, które przecież w zakresie przedmiotu, rzeczy czerpią wiedzę z ewidencji gruntów i budynków, tak napisano w art. 26, okwihu, (Dz. U. Nr 124, z 2001 r., poz. 1361 z zm.), jak dodamy, że oznaczenie nieruchomości i jej powierzchnia nie jest chroniona rękojmią wiary ksiąg wieczystych, gdyż dane te same w sobie nie tworzą stanu prawnego nieruchomości (patrz art. 5 okwihu) widzimy absurdalność całej sytuacji. W sprawie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków Sądy wypowiadały się wielokrotnie, ja przytoczę tylko wyrok NSA U IISA566/99 z dnia 13.05.1999 r.: „Zmian w ewidencji dokonuje się na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, a także innych aktów normatywnych. Dotyczy to, więc i zmian przebiegu granicy, co wymaga przedstawienia odpowiedniej dokumentacji (sporządzonej w odpowiednich postępowaniach rozgraniczeniowych, podziałowych, scaleniowych i wymiany, sądowych w zakresie dowodów stanowiących podstawę rozstrzygnięć sądowych itp. – por. § 38 rozp. MGPiB oraz RiG.Ż z dnia 17.01.1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Sprostowanie błędów i omyłek w ewidencji, a więc wad nieistotnych, odbywa się w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a więc art. 113 § 1 kpau. Zmiana granic i powierzchni działki nie dotyczy jednak spraw nieistotnych i pod żadnym pozorem nie może być dokonywana w trybie art. 113 § 1 kpau (por. też § 30 ust. 1 rozp. MGPiB oraz MriGŻ z dnia 17.12.1996 r.). Zmiana granic działki wymaga przeprowadzenia stosownego postępowania zakończonego orzeczeniem, które-jak wyżej przedstawiono-może być podstawą zmian w ewidencji” Podsumowując, pozostaję na stanowisku, że wystąpienie w wyniku pomiarów terenowych przy okazji inwentaryzacji budynku w tzw. „ostrej granicy” rozbieżności krawędzi budynku w stosunku do granic działki ewidencyjne, po pierwsze nie stanowi niezgodności pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym, a stanem w tej ewidencji ujawnionym, bo ewidencja to rejestr stanów ustalonych w innych postępowaniach i trybach i po drugie nie stanowi przesłanki do tworzenia dokumentacji geodezyjnej bez oparcia w orzeczeniach i decyzjach powstałych w wyniku opracowań wymienionych w § 36 rozp. z 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

prg1
2008-10-30 09:24:15
Bardzo solidna firma..Godna polecenia!!! Pełen profesjonalizm!
Patriccos
2009-03-12 10:55:10

Hi, my name is Shanti Sherna from Ukraina. I'm 27 y. I just love to read this forum articles & topics discussed here. regards Shanti,

DrEurope
2009-09-30 11:09:24

Twój głos w dyskusji

Dobre maniery, poszanowanie osób trzecich (innych), no i oczywiście umiejętność pisania, to gwarancja pozostania Twojego "postu" na forum.

Zasada generalna: mówimy o rzeczach, poddajemy ocenie procedury, oceniamy efekty i wyniki, nie piszemy o innych źle, chyba że o sobie.

Email: Nick:
Treść komentarza
     
PRG Dariusz Szulkowski
PRG1 Michał Szulkowski
 

geodeta uprawniony
Dariusz Szulkowski

ul. Gałczyńskiego 19
05-091 Ząbki

tel. 022-781-45-81
tel./fax 022-781-70-51
0605-218-000

email prg1@wp.pl

 

geodeta
inż. Michał Szulkowski

ul. Gałczyńskiego 19
05-091 Ząbki

tel. 022-762-46-68
tel./fax 022-781-70-51
691-515-612

email: ms@prg1.waw.pl

n Obszar działania:
Powiat wołomiński: Gminy: Kobyłka, Marki, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka
m. st.Warszawa:
dzielnice: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Włochy, Żoliborz,