Informacje

Kompleksowa obsługa geodezyjna w szczególności:

Wykonanie aktualizacji kopii mapy zasadniczej

  • mapy do celów projektowych
  • pomiary uzupełniające, sytuacyjno – wysokościowe i opracowanie kameralne również w systemie numerycznym
  • inne mapy tematyczne

Geodezyjna obsługa inwestycji

Tyczenie obiektów przed rozpoczęciem procesu budowlanego

Wszelkie uzgodnienia

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

  • budynków
  • infrastruktury podziemnej

Mapy prawne

  • podziały nieruchomości
  • regulacja stanów prawnych nieruchomości
  • rozgraniczanie nieruchomości

Konsultacje z zakresu gospodarki nieruchomościami