goldkey

8 listopada 2019

O czym warto wiedzieć

Zbiory dokumentów, wprowadzone dekretem z 1946 r., dla nieruchomości nie posiadających ksiąg wieczystych, nie są księgami wieczystymi, w rozumieniu ustawy o księgach wieczystych i hipotece, pomimo, […]
8 listopada 2019

Słowo o badaniu ksiąg wieczystych

Podstawowe i obowiązujące obecnie przepisy dotyczące gospodarowania nieruchomościami, wynikają przede wszystkim z ognu, z 21 sierpnia 1997 r, (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 […]
8 listopada 2019

Słowo o własności lokali

opracowano w oparciu o Ustawę o własności lokali z dnia 24-06-1994 roku (Dz.U.Nr. 85,poz.388) znowelizowaną 16 marca 2000 roku (Dz.U.Nr. 29,poz.355) 1). Odrębna własność lokali można […]
8 listopada 2019

Słowo o rozgraniczaniu

KONCEPCJA PROGRAMOWA Podst. prawna: Ustawa, Prawo geodezyjne i kartograficzne, z dnia 17 maja 1989 roku, ( Dz. U. Nr 100, z 21 listopada 2000 r., poz. […]